THÔNG BÁO CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010 In
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 00:35
Theo nghị quyết HĐQT Công ty CP Việt Hưng

Căn cứ nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Việt Hưng thông qua ngày 04/01/2011 . Click để xem

Nay Công ty CP Việt Hưng thông báo đến tất cả cổ đông của Công ty như sau :

Tỷ lệ cổ tức đợt 1 năm 2010 là 10%

Ngày chốt sổ là 17 giờ ngày 31/12/2010

Ngày phân phối dự kiến hạn chót là 20/01/2011

Hình thức phân phối :

+ Đối với pháp nhân : trả bằng chuyển khoản

+ Đối với cá nhân :trả  bằng tiền mặt