NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010 In
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 00:38
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Việt Hưng đã thông qua nghị quyết phiên họp ngày 03/04/2010

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 trang 1 Click để xem

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 trang 2 Click để xem

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 trang 3 Click để xem